PEMEX s.r.o., Dedovec 1797/315
PO Box 19, 017 01 Považská Bystrica
tel.: +421/42/471 01 95, fax: +421/42/462 54 91

PEMEX s.r.o., prevádzka Priemyselný areál
Robotnícka 2145, 017 01 Považská Bystrica

e-mail: pemex@pemex.sk