INFO O FIRME • • • •

    Spoločnosť PEMEX, s.r.o. ukončila svoju činnosť k 31.12.2018

    PEMEX, s.r.o. ceased all activities on 31.12.2018